Vietphrase.Com Apps

Vietphrase.com in name

Vietphrase.com in description

by Nguyen Chung
Truyện Convert là trào lưu đọc truyện mới hiện nay khi việc đọc nhanh như tên lửa mà tốc độ truyện dịch ra như ốc sên. Một truyện cả ngàn chương, đọc thì chỉ vài tuần là xong, nhưng dịch vài năm...